Home Zajęcia pozalekcyjne
OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   

Nasza placówka posiada ciekawą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie od wielu lat uczestniczą w różnorodnych spotkaniach, poszerzają swoje umiejętności oraz rozwijają zdolności i zainteresowania w licznych kołach zainteresowań.

W ramach zajęć koła teatralnego uczniowie poznają różnorodne formy teatru, przygotowują sie do odbioru różnych tekstów kukltury, przygotowują spektakle, przedstawienia, montaże słowno-muzyczne.

 

 

W ramach zajęć koła plastycznego uczniowie  poznają różniorodne techniki plastyczne, przygotowują prace plastyczne na konkursy, gdzie niejednokrotnie osiągają sukcesy

 

 

W ramach zajęć koła recytatorskiego uczniowie poznają poezję i twórczość wybitnych poetów, prezentują swoje umiejętności w przeglądach twórczości dziecęcej, spotkaniach poetyckich, wieczorach

 

 

W ramach zajęć koła komputerowego uczniowie poszerzają wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko pojętych technik informacyjnych.

W ramach zajęć kola artystycznego uczniowie rozwijają swoje zdolności artystyczne, poznają różnorodne materiały i techniki dekaracyjne, przygotowują samodzielnie kiermasze, podczas których prezentują własne wytwory artystyczne.

 

 

W ramach zajęć koła turystycznego - krajoznawczego uczniowie poznają walory turystyczne i krajoznawcze najbliższej okolicy, wzmacniają kondycję psychofizyczną, poznają zdrowe i aktywne formy spędzania czasu wolnego a podczas spacerów mają możliwość stosowania techniki nordic walking.

 

 

W ramach zajęć koła rękodzielniczego uczniowie doskonalą swoje zdolności manualne, poznają różnorodne sposoby wykonywania prac ręcznych, z wykorzystaniem ciekawych materialów typu: glina, papier, masa solna, uczą się samodzielności i projektowania prac według własnej inwencji oraz mają możliwość prezentowania własnych prac.

 

 

Zajecia pozalekcyjne"Wolę mentosa od papierosa" chronią uczniów przed rozpoczęciem palenia; podnoszą świadomość, że nikotyna - to środek uzależniający, a palenie papierosów prowadzi do nałogu; przygotowują uczniów do podjęcia decyzji o niepaleniu papierosów; dostarczają uczniom podstawowej wiedzy na temat nikotyny i jej oddziaływania na organizm człowieka.

 

 

Zajęcia pozalekcyjne "Jedz zdrowo" mają za zadanie uświadomienie wpływu sposobu ożywiania na zdrowie i samopoczucie człowieka, zachęcenie do spożywania zdrowego drugiego śniadania, popularyzację mleka i jego przetworów, zachęcenie do większej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.

 

 

Wsród zajęć pozalekcyjnych są również takie, które wspomagają uczniów i zwiększają ich szanse edukacyjne:

- zajęcia doskonalące techniki szkolne,

- zajęcia wspomagające naukę czytania "Zabawy literami",

- zajecia wspomagające naukę czytania i pisania "Nauka na wesoło",

- ortograffiti,

- zajęcia praktyczno-techniczne,

- zajęcia doskonalące znajomość języka angielskiego,

- gry i zabawy socjoterapeutyczne,

- zajęcia logarytmiczne i usprawniające mowę,

- gimnastyka korekcyjna z elementami fitnesu.