Home Wywiad z Dyrektorem
Wywiad z dyrektorem PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   

 

 

Wywiad  z panią Teresą Budzyk, dyrektorem Specjalnego Ośrodka

Szkolno -  Wychowawczego im. ks. J. Twardowskiego w Piławie Górnej.

 

K.O. Od ilu lat pełni Pani  funkcję dyrektora?

T.B. W tym roku minie 14 lat.

K.O. Wiemy, że gmach został wybudowany z przeznaczeniem na szkołę. Czy może nam Pani powiedzieć od kiedy SOSW nosi taką nazwę?

T.B. Budynek został wzniesiony pod koniec XIX w. z przeznaczeniem na szkołę dla chłopców. W tym budynku zawsze był szkoła. W czasie wojny, kiedy w kraju działy się różne rzeczy, szkoły nie było. Po wojnie była tu szkoła Rzemiosł Budowlanych, później szkoła dla gospodyń,  ale zawsze budynek pełnił funkcję dydaktyczną. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, nazwę taką szkoła otrzymała w  1983r. Wcześniej szkoła miała nazwę Państwowy Zakład Wychowawczy. W 1983r. była tu szkoła podstawowa i internat . Placówka spełniała wymagania, więc kuratorium nadało jej nazwę SOSW i stała się  placówką opiekuńczo-wychowawczą. W roku 2006 dodatkowo zastało  nadana placówce imię i od 1 czerwca 2006r. pełna nazwa brzmi Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej.

 

K.O. Co różni naszą placówkę od innych szkół?

T.B. Przede wszystkim różni sposób nauczania w naszej placówce. Nasi wszyscy nauczyciele, którzy tu pracują, poza ukończonymi studiami, posiadają dodatkowe przygotowanie, które uprawnia ich do tego, aby być nauczycielem w naszych szkołach, i aby mogli stosować różnorodne metody i techniki w pracy z wami. Ponadto jest tu kilka szkół: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła przysposabiająca do pracy, a przy tym są grupy wychowawcze (dawniej internat). Przy szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych nie ma internatów. Prócz tego przy naszej szkole funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej, gdzie w szczególności przyjmujemy naszych absolwentów, którzy nie będą mogą podjąć pracy.

 

K.O. Czy praca dyrektora jest trudna?

T.B. A jak wy sądzicie, jest czy nie?

 

K.O., P.K. Jest trudna i to bardzo.

T.B. Tak, jest trudna, ale każda praca jest trudna, nie ma łatwej pracy. Jeżeli chce się ją wykonywać dobrze, odpowiedzialnie i sumiennie, to każda praca jest trudna. Ale żeby ją dobrze wykonywać, to trzeba kochać swoją pracę. Jeżeli robi się to co się lubi, to łatwiej jest pokonywać trudności i wtedy praca jest lżejsza. Najważniejsze, że chcemy iść do pracy z chęcią, mamy zapał do pracy, a wtedy wszystko można pokonać.

 

K.O. Czy ktoś Pani pomaga?

T.B. Wszyscy mi pomagają, bo jedna osoba nie jest w stanie zrobić wszystkiego sama. Wiadomo, że musi być ta jedna osoba, która czuwa nad wszystkim. Tak jak w pociągu jest lokomotywa, która ciągnie wszystkie wagony. Tak naprawdę, wszyscy mają swój wkład i przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówki, prestiżu w środowisku, do tego, aby wam się dobrze działo, przebywało, żebyście chętnie przychodzili do szkoły. Wszyscy mają wkład, od personelu pomocniczego po dyrektora.

 

K.O. Które działania uważa Pani za największy sukces?

T.B. Myślę, że nie tylko ja, ale i wszyscy, cieszymy się, że ośrodek jest, że działa. Mamy taką informację zwrotną, że rodzice i uczniowie są zadowoleni, że nie dzieją się złe rzeczy, że w sposób dostateczny, a nawet dobry, zapewniamy wam bezpieczeństwo. Sukcesem jest przede wszystkim wasz uśmiech, że chcecie tu przychodzić, odwiedzacie nas po zakończeniu szkoły, kończycie szkoły zawodowe, macie zawód, zakładacie rodziny. To są nasze sukcesy, z tego się cieszymy. Chcielibyśmy, abyście wszyscy, jak podejmiecie pracę, potrafili utrzymać się na rynku pracy i żebyście z chęcią i uśmiechem chodzili do pracy, żeby praca nie była dla was ciężarem. Z pracy trzeba być zadowolonym i tak ustawić swoje myślenie, aby nam się działo dobrze.

 

K.O. Jakie ma Pani marzenia dotyczące szkoły?

T.B. Chciałabym, żebyście mieli zapewnione bezpieczeństwo i opuszczając mury tej szkoły mogli znaleźć pracę lub uczestniczyć w WTZ, bo nie każdy z was będzie mógł pracować. Abyście, w przyszłości, mogli być szczęśliwi.

 

K.O. Czego można życzyć dyrektorowi?

T.B. Myślę, że wspaniałych ludzi, z którymi się pracuje ,dobrych uczniów. Kiedy jest się otaczanym dobrym ludźmi, jest wspaniały atmosfera, to można dążyć do różnych celów, realizować zadania, można spełniać marzenia, dążenia .

 

K.O. Dziękujemy, że mogłyśmy z panią porozmawiać i dowiedzieć się różnych rzeczy.