Home Bezpieczne wakacje
Bezpieczne wakacje
BEZPIECZNE WAKACJE 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   

W tym roku szkolnym ponownie przesłaliśmy prace na konkurs w ramach akcji "Bezpieczne wakacje 2014". Poprzez udział w takich konkursach uczniowie utrwalają zasady bezpiecznego spędzania czasu wolnego - na plaży, nad jeziorami, w górach. Prace konkursowe wykonali uczniowie ze szkoły podstawowej.

A oto prace jakie zostały wysłane na konkurs: "Nad jeziorem", "Zabawy w piasku", "Na plaży", "Rodzinne wakacje".

 

 
BEZPIECZNE WAKACJE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   

 

W ciągu  roku  szkolnego wszyscy nauczyciele dbają o bezpieczeństwo naszych uczniów i wychowanków. Przeprowadzane są zajęcia w szkole i grupach wychowawczych poszerzające wiedzę na temat zagrożeń oraz bezpiecznego spędzania czasu wolnego.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach z udziałem specjalistów (policjant, ratownik medyczny, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego).

Przed feriami i wakacjami prowadzone są pogadanki,  lekcje i zajęcia nt. bezpieczeństwa.

W roku szkolnym 2012/13 przeprowadzone były zajęcia:

Pierwsza pomoc

Przepisy ruchu drogowego

Bezpieczne poruszanie się w miejscach publicznych

Dzieci bezpiecznego Internetu

Bezpieczne wakacje

Realizowany jest program "Placówka dbająca o bezpieczeństwo".

 

Uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym "Bezpieczne Wakacje 2013", którego celem była:

-popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa

-uświadamianie dzieciom i młodzieży zagrożeń związanych z wakacyjnymi wyjazdami oraz poprawa bezpieczeństwa w okresie roku szkolnego

-promocja bezpiecznych zachowań na co dzień i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu.

Prace w wykonaniu uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum przesłane zostały na adres Fundacji w Szczecinie.

 

 

We wrześniu 2013r. otrzymaliśmy certyfikat poświadczający, że nasza placówka uczestnicząc w akcji "bezpieczne wakacje" prowadzi czynne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Mirosława Szymańska

 
BEZPIECZNE WAKACJE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   

 

Od 2011 r. uczniowie z naszej placówki biorą udział w akcji "Bezpieczne wakacje".

Celem  tej akcji  jest  uświadamianie dzieciom i młodzieży  szkolnej zagrożeń związanych z wakacyjnymi wyjazdami oraz poprawa bezpieczeństwa w okresie roku szkolnego.  Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych.

Uczniowie wykonują prace plastyczne na temat "Bezpiecznych wakacji", które wysyłane są do siedziby Fundacji Bezpieczne Wakacje.

W ciągu roku szkolnego nauczyciele przeprowadzają zajęcia  z zakresu promowania zasad bezpieczeństwa w szkole, w domu i na drodze.

Rok rocznie odbywa się konkurs nt. "Przepisów ruchu drogowego" na którym uczniowie uczą się i  utrwalają  zasady bezpiecznego poruszania się na drogach. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość zdobycia karty rowerowej, po uprzednim zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Co rok w czerwcu nauczyciele przeprowadzają lekcje/zajęcia  zgodnie ze scenariuszami "Bezpieczne wakacje". Na tablicy dla uczniów wywieszane są  wakacyjne bezpieczne rady: w podróży, nad morzem, w górach.

Na tablicy dla rodziców umieszczane są informacje dotyczące bezpiecznego zachowania się w podróży, w górach, nad morzem, jak należy zachować się gdy wysyłamy dziecko na kolonie czy obóz. Jakie zagrożenia wynikają z niebezpiecznych zachowań - spożywania alkoholu, zażywania narkotyków lub innych środków odurzających.